Turbine Máy Đo Chức Năng Hô Hấp (Dùng 1 Lần)

Turbine Dùng Một Lần MIR – Ý

  • Chính hãng MIR – Ý
  • Nhà máy sản xuất tại: Taiwan
  • Tuabin sử dụng 1 lần cho tất cả dòng máy hô hấp hãng MIR
  • Turbine đã được hiệu chuẩn tại nhà máy
  • Mỗi turbine được đóng gói riêng từ sản phẩm
  • Tích hợp sẵn gồm ống ngậm bằng giấy
  • Đóng gói: 60 cái/thùng
  • Mã sản phẩm: 910004
  • Turbine Dùng Một Lần MIR có sẵn hàng tại HCM.