Nạo Phẫu Thuật Xương Volkmann Hilbro-Pakistan (Các Cỡ)

Nạo Phẫu Thuật Xương Volkmann

Hãng: Hilbro – Pakistan

Nạo phẫu thuật xương Volkmann 17cm, số 0

Nạo phẫu thuật xương Volkmann 17cm, số 00

Nạo phẫu thuật xương Volkmann 17cm, số 000

Nạo phẫu thuật xương Volkmann 17cm, số 0000

Hàng sẵn tại HCM.