Kìm Cắt Đinh Có Cộng Lực Hilbro (Các Cỡ 16~47Cm)

Kềm Cắt Đinh Cộng Lực Hilbro

  • Hãng: Hilbro – Pakistan
  • Kìm cắt đinh cộng lực với nhiều kích cỡ từ 16cm ~ 47Cm
  • Kìm cắt đinh có cộng lực 16cm
  • Kìm cắt đinh có cộng lực 18cm
  • Kìm cắt đinh có cộng lực 22cm
  • Kìm cắt đinh có cộng lực 25cm
  • Kìm cắt đinh có cộng lực 47cm
  • Hàng sẵn tại HCM.