Kẹp Kim Phẫu Thuật Mayo-Hegar Thẳng Hilbro-Pakistan (Các Cỡ)

Kẹp Kim Phẫu Thuật Mayo-Hegar Thẳng Đầu Nhỏ Hilbro-Pakistan

Hãng: Hilbro – Pakistan

Kẹp Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar với nhiều kích cỡ từ 16cm ~ 20Cm

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng đầu nhỏ 16cm 22.0056.16

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng đầu nhỏ 18cm 22.0056.18

Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng đầu nhỏ 20cm 22.0056.20

Hàng sẵn tại HCM.