Kẹp Khăn Phẫu Thuật Backhaus Hilbro-Pakistan( Các Cỡ)

Kẹp Khăn Backhaus Hilbro-Pakistan

Hãng: Hilbro – Pakistan

Kẹp săng Backhaus với nhiều kích cỡ từ 9cm ~ 15Cm

Kẹp săng phẫu thuật Backhaus 09cm

Kẹp săng phẫu thuật Backhaus 11cm

Kẹp săng phẫu thuật Backhaus 13cm

Kẹp săng phẫu thuật Backhaus 15cm

Hàng sẵn tại HCM.