Dụng Cụ Lấy Quầng Ngực G14- Pakistan ( Các Cỡ)

Dụng Cụ Lấy Quầng Ngực G14

Hãng: G14 – Pakistan

Dụng cụ lấy quầng ngực với nhiều kích cỡ :

Dụng cụ lấy quầng ngực  36mm

Dụng cụ lấy quầng ngực 38mm

Dụng cụ lấy quầng ngực 40mm

Hàng sẵn tại HCM.