Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật Mở Khí Quản (12 Mục – 19 Món)

Bộ Mở Khí Quản Người Lớn

  • Hàng Pakistan
  • Nhập khẩu từ hãng Hilbro và G14
  • Bộ dụng cụ mở khí quả gồm: 12 mục (19 chi tiết)
  • Hàng sẵn tại HCM.